İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
BURDUR
Burdur Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

DUYURU (ASKI İLANI 25.01.2018-20.02.2018) 30 Ocak 2018

20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. ve geçici 24. maddelerinde belirtilen "kamu kurum ve kuruluşlarında 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine" ifadesine ilişkin olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım yolu ile çalışan Mustafa DARICI ve Nurşen HAYRAT kanuni süre içerisinde Müdürlüğümüze başvurularını yapmıştır.

Söz konusu iki (2) personelin başvurularının kabulüne engel teşkil edecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığına ilişkin Tespit Komisyonu kararı 17.01.2018 tarihli tutanakla karara bağlanmış olup; başvurusu kabul edilenlerin listesi Müdürlüğümüz panosunda ve burdur.afad.gov.tr internet adresinde yayınlanmak üzere 25.01.2018 tarihinde hazırlanmış ve 20 Şubat 2018 tarihine kadar askıda kalmak üzere düzenlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.